plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy i spotkań z rodzicami .

Grupa „Kubusie Puchatki”.

Rok szk.2013/2014.

 

 

Wychowawcy:  mgr Anna Wesoły, mgr Teresa Czempas

 

Kontakty indywidualne:    środa :   8.00 – 8.30  mgr Anna Wesoły

                                          czwartek: 15.30-16.30  mgr Teresa Czempas

 

Termin

Formy i sposoby realizacji

 

 

 

 

 

 

Sierpień  

·         Zebranie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego:

-          zapoznanie rodziców z programami wych. przedszkolnego realizowanymi w roku szk. 2013/2014

-          krótkie omówienie podstawy programowej

-          zapoznanie rodziców z projektem koncepcji pracy przedszkola na kolejne lata pracy przedszkola

-          zapoznanie z projektem planu współpracy z rodzicami, zebranie opinii i propozycji rodziców na temat form współpracy z przedszkolem w roku szk. 2013/2014

-          omówienie zasad bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci

-          wybór członków Rady Rodziców

 

 

Wrzesień   

·         Wymiana na bieżąco informacji o adaptacji dziecka w grupie.

 

·         Grupowy piknik rodzinny – integracja rodziców i dzieci z przedszkolem, włączanie rodziców do organizowania wydarzeń w których biorą udział dzieci

 

 

Październik   

·         Kształtowanie przy współudziale rodziców świadomości zdrowotnej dzieci – Witaminowy dzień – przygotowanie soku warzywno-owocowego, chipsów owocowych – zachęcanie rodziców do przygotowywania takowych również w domu poprzez zorganizowanie degustacji

·         Spotkanie z psycholog mgr Agnieszką Sitko

·         „Mama bajki opowiada” – spotkanie w grupie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom

 

Listopad    

·         Przekazywanie wyników diagnozy wstępnej oraz adaptacji dziecka w przedszkolu (wg wcześniej ustalonego harmonogramu)

·         Zajęcie otwarte z udziałem rodziców – zaprezentowanie wiadomości i umiejętności dzieci

 

 

Grudzień   

·         Dzień Górnika - udział zaproszonych tatusiów górników w spotkaniu Barbórkowym.

·         Spotkanie świąteczne z rodzicami – integracja rodziców i dzieci z przedszkolem

 

Styczeń   

·         Dzień Babci i Dziadka -  pomoc rodziców w przygotowaniach uroczystości

 

Luty   

·         Bal przebierańców - zabawa taneczna w grupie w przygotowanych przez rodziców strojach

 

 

Marzec    

·         Poznajemy ciekawe zawody: zaproszenie do przedszkola rodzica/ów wykonujących ciekawy zawód.

 

Kwiecień   

·         Zajęcie otwarte z udziałem rodziców – zaprezentowanie wiadomości i umiejętności dzieci

·         Zapoznawanie rodziców z wynikami diagnozy końcowej dziecka.

Maj   

 

 

·         Święto Rodziny  - Dzień Mamy i Taty – włączanie rodziców do organizowania wydarzeń w których biorą udział dzieci

 

Czerwiec

·         Uroczyste zakończenie roku

 

 

Na bieżąco

·         Zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zadaniach wychowawczo-kształcących realizowanych w przedszkolu, poprzez umieszczanie informacji na tablicy grupowej obok sali, w szatni przy zamierzeniach miesiąca oraz na stronie internetowej przedszkola

 

Kontakty indywidualne

 na bieżąco w miarę potrzeb

 

 

·         Systematyczne informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, obustronna wymiana informacji i obserwacji dotyczących dzieci, włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności